rodonkstraat 23  9030 mariakerke
Biografie
Naked Raku
Porselein
Keramiek techn
Contact
Home


designed by
innovaconceptAnima Roos startte eind de jaren zeventig als autodidacte. Ze volgde toen verschillende losse cursussen en workshops in binnen- en buitenland (Frankrijk en Engeland). In 1981 vestigde zich als zelfstandig pottenbakster.

Sedertdien stelt ze regelmatig tentoon in diverse Vlaamse Galerijen en neemt ze deel aan belangrijke artistieke manifestaties in Vlaanderen. Vanaf 1991 overschrijdt Anima Roos met haar werk de landsgrenzen en exposeert zie in Groot-BrittanniŽ en Nederland.

Haar keramiekwerk werd reeds verschillende malen geselecteerd voor de Provinciale Prijs voor Kunstambachten Oost-Vlaanderen.

Twee aspecten spelen een belangrijke rol in het werk van
Anima Roos:
 

   Enerzijds is er het manuele aspect; de sensualiteit van
het kleidraaien, het tactiele beleven van de materie, het
magische groeien van de potwand tussen de vingers, het
speelse plezier van het driedimensioneel bouwen en de
telkens weer fascinerende gedaanteverwisseling van homp
klei naar steenharde sculptuur.
  Anderzijds speelt het communicatieve aspect een grote
rol in het werk van Anima Roos. Keramische potten staan,
zowel door hun functionaliteit (werelds), als door hun
eeuwenoude rituele functie (spiritueel), zeer dicht bij het
dagelijkse leven. Ze maken er onlosmakelijk deel van uit en
zijn daardoor zeer toegankelijk als het om potvormen gaat,
of juist zeer bevreemdend als ze vormelijk afwijken van het
verwachtingspatroon.
   De  kunstenares is gefascineerd door de wisselwerking
tussen het dagdagelijkse en de historische en
multiculturele geladenheid. Zo tracht ze met haar werk
silhouetten te creŽren met een historisch-culturele basis
als ruggengraat maar met een ontegensprekelijk
eigentijdse zeggingskracht. Daarbij wil ze de evidentie
ontwijken, de symboolfunctie van de objecten
accentueren en de concrete vormgeving abstraheren.